Polityka Prywatności

Polityka prywatności Koła Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu

Koło Wędkarskie nr 20 w Starym Sączu (dalej zwane „Kołem”) dba o ochronę prywatności osób korzystających z jego usług i odwiedzających jego strony internetowe. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Koło gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i chroni dane osobowe.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze stron internetowych Koła mogą być gromadzone następujące dane osobowe:

  • Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przekazywane dobrowolnie przez osoby zainteresowane członkostwem w Kołowędkarskim nr 20 lub uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Koło.
  • Informacje techniczne zbierane automatycznie podczas korzystania z witryny internetowej Koła, takie jak adres IP, dane dotyczące urządzenia i przeglądarki.

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych

Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w celu umożliwienia komunikacji z osobami zainteresowanymi działalnością Koła, realizacji formalności związanych z członkostwem, informowania o wydarzeniach i działalności Koła oraz zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Kołem jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej polityki.

Ochrona danych osobowych

Koło podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Koło, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Kołem pod adresem:

Koło Wędkarskie nr 20 PZW Stary Sącz
Ul. Wielki Wygon
33-340 Stary Sącz
NIP: 7341025097
E-mail: kontakt@stawy20.pl
Telefon: 604-095-122

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej treści. Ostatnia aktualizacja: data-aktualizacji.